“Organik Ermenistan”

Son yıllarda dünyada organik tarım daha hızlı yayılmaya başladı ve Ermenistan da bunun dışında kalmadı.

Organik gıdanın üretimini, işlenmesini ve tüketimini, sürdürülebilir tarımı ve ekolojik açıdan temiz çevreyi teşvik etmek amacıyla “Organik Ermenistan” Tarım Derneği STK’sı kuruldu. Derneğin vizyonu Ermenistan’da insanların sağlığına katkıda bulunmak ve temiz bir çevre yaratmaktır. “Organik Ermenistan” üyeleri sadece Ermenistan’da değil, yurt dışında da yerel olarak üretilen gıdaları üretiyor ve tüketimini teşvik ediyor.

Dernek, doğru şekilde sağlanması başarının anahtarı olan çalışma ilke ve değerlerini benimsemiştir. Bu değerler arasında katılım, işbirliği, finansal ve iletişim süreçlerinde şeffaflık ve verimlilik yer alıyor.

Avusturya Kalkınma Ajansı’nın OASI programının desteğiyle “Organik Ermenistan” oluşturuldu.

Dolayısıyla derneğin faaliyetinin temel amacı Ermenistan’ın organik sektörünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir.

Loading