«Βιολογική Αρμενία»

Τα τελευταία χρόνια η βιολογική γεωργία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται ταχύτερα στον κόσμο και η Αρμενία δεν έχει μείνει εκτός αυτής.

Η ΜΚΟ της Γεωργικής Ένωσης «Βιολογική Αρμενία» ιδρύθηκε με σκοπό να προωθήσει την παραγωγή, την επεξεργασία και την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων, τη βιώσιμη γεωργία και το οικολογικά καθαρό περιβάλλον. Το όραμα της ένωσης είναι να συμβάλει στην υγεία των ανθρώπων και να δημιουργήσει ένα καθαρό περιβάλλον στην Αρμενία. Τα μέλη της “Organic Armenia” παράγουν και προωθούν την κατανάλωση τοπικών τροφίμων όχι μόνο στην Αρμενία, αλλά και στο εξωτερικό.

Ο σύλλογος έχει υιοθετήσει αρχές και αξίες εργασίας, η σωστή παροχή των οποίων είναι το κλειδί της επιτυχίας τους. Μεταξύ αυτών των αξιών είναι η συμμετοχή, η συνεργασία, η διαφάνεια στις οικονομικές και επικοινωνιακές διαδικασίες και η αποτελεσματικότητα.

Η «Βιολογική Αρμενία» δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος OASI της Αυστριακής Αναπτυξιακής Υπηρεσίας.

Loading