Органик Армения

През последните години органичното земеделие започна да се разпространява все по-бързо в света и Армения не остана встрани от него.

НПО „Органична Армения” Земеделска асоциация е създадена с цел насърчаване на производството, преработката и консумацията на органични храни, устойчиво земеделие и екологично чиста околна среда. Визията на асоциацията е да допринесе за здравето на хората и да създаде чиста околна среда в Армения. Членовете на “Organic Armenia” произвеждат и насърчават консумацията на местно произведени храни не само в Армения, но и в чужбина.

Сдружението е възприело работни принципи и ценности, чието правилно предоставяне е ключът към техния успех. Сред тези ценности са участие, сътрудничество, прозрачност във финансовите и комуникационни процеси и ефективност.

„Органична Армения” е създадена с подкрепата на програмата OASI на Австрийската агенция за развитие.

По този начин основната цел на дейността на асоциацията е подобряването и развитието на органичния сектор на Армения.

Loading