AGREEN UYGULAMA TOPLULUĞU

Uygulama topluluğu (COP), belirli bir alanda ağ oluşturma ve ulusötesi bilgi aktarımı için en etkili yaklaşımlardan biridir.

Bu çerçevede, Karadeniz Havzası’nda iklime duyarlı tarımın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla AGREEN Uygulama Topluluğu (AGREEN COP) kurulmuştur.

UYGULAMA TOPLULUĞU UYGULAMA TOPLULUĞU NEDİR?

Uygulama topluluğu veya çalışma grubu (COP), yaptıkları iş konusunda bir endişeyi veya tutkuyu paylaşan ve düzenli olarak etkileşimde bulundukça nasıl daha iyi yapılacağını öğrenen bir grup insanı birbirine bağlamayı ifade eden ağ oluşturma, geçiş bilgi aktarımı ve öğrenmeye yönelik bir yaklaşımdır.

Bu kavram, 1990’larda Jean Lave ve Etienne Wenger adındaki iki sosyal bilimci tarafından ortaya atıldı. O zamandan bu yana, aynı ilgi alanına sahip kişiler arasında uygulama ve uzmanlık değişiminin yapıldığı en etkili yollardan biri haline gelmiştir.

Bir uygulama topluluğu, üyelerinin belirli bir alanda veya branştaki ortak çıkarları nedeniyle doğal olarak gelişebilir veya belirli bir uzmanlık alanıyla ilgili bilgi edinme amacı doğrultusunda kasıtlı olarak oluşturulabilir.

Uygulama topluluğunun üyeleri genellikle ortak bir çalışma alanında faaliyet gösteren uygulayıcılar veya uzmanlardır.

Uygulama topluluğu, üyeleri arasındaki serbest bilgi akışını, iyi uygulama örnekleri ve bilgi alışverişi, belirli bir alanda sorun çözme ve karşılıklı fayda sağlayan fırsatlar yaratma fikri ile teşvik eder.

elderly-person-children-holding-plant-scaled.jpg

AGREEN UYGULAMA TOPLULUĞU

AGREEN Uygulama Topluluğu, Karadeniz Havzası’nda (BSB) iklim açısından akıllı tarımın tüm yönlerini geliştirme konusunda ilgi ve uzmanlığı paylaşan, bölge ülkelerinden bir grup profesyoneldir.

AGREEN Uygulama Topluluğu, AGREEN proje ortakları tarafından kurulmuş olup; bireysel araştırmacıları, uygulayıcıları, girişimcileri, üreticileri ve aynı çıkarları paylaşan sektör temsilcileri ile ticari kuruluşları (odalar, kooperatifler, dernekler vb.) bir araya getirmektedir.

AGREEN Uygulama Topluluğu, proje ortağı ülkelerin her birindeki ulusal irtibat noktası tarafından temsil edilmektedir. Bu irtibat noktaları Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Yunanistan’da kurulmuş olup, faaliyetleri COP koordinatörleri ve Topluluk Üyeleri (kilit proje çıktılarının geliştirilmesinde görev alan ve proje ortağı kurumlar tarafından atanan uzmanlar) tarafından sürdürülmektedir.

AGREEN UYGULAMA TOPLULUĞU'NUN FAALİYETLERİ

icon-general-public.png

Proje çıktılarını geliştiren uzmanlar arasında ulusötesi işbirliğinin eşgüdümü

icon-general-public.png

İklim-akıllı tarımın bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenmesi

icon-general-public.png

Karadeniz Havzası'nda iklim-akıllı tarım alanı konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri

icon-general-public.png

Karadeniz Havzası için iklim akıllı ürün modellerinin geliştirilmesi

icon-general-public.png

Karadeniz Havzası'nda tarımın korunması ve sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle uğraşan üreticilerin tanıtımı ve onlarla iletişimi destekleyici AGREEN internet platformunun kurulması

icon-general-public.png

“Karadeniz Havzası'nda İklime Duyarlı Tarım için Girişimcilik" eğitim kursunun hazırlanması ve sunulması

og-objectives.jpg

AGREEN Community of practice
Contact Points

COP Etik Kurallar

İLETİŞİME GEÇİNİZ