AGREEN COMUNITATE DE PRACTICA

Comunitatea de practică (COP) este una dintre cele mai eficiente abordări pentru crearea de rețele și transferul transnațional de cunoștințe într-un anumit domeniu.

În acest scop, a fost înființată Comunitatea de practică AGREEN (AGREEN COP) pentru promovarea și sprijinirea dezvoltării agriculturii inteligente din punct de vedere climatic în Bazinul Mării Negre.

COMUNITATE DE PRACTICA CE ESTE?

Comunitatea de practică (COP) este o abordare de rețea,  învățare si transfer de cunoștințe trans-nationale, și se referă la conectarea unui grup de oameni care împărtășesc o preocupare sau o pasiune pentru ceea ce fac și să învețe cum să o facă mai bine, pe măsură ce interacționează în mod regulat.

Conceptul a fost introdus de specialiștii în științe sociale Jean Lave și Etienne Wenger în anii 1990. De atunci a devenit una dintre cele mai eficiente modalități de schimb de practici și expertiză între oameni din aceeași zonă de interes.

O comunitate de practică (COP) poate evolua în mod natural datorită interesului comun al membrilor într-un anumit domeniu sau într-o numită zonă, sau poate fi creat în mod deliberat cu scopul de a dobândi cunoștințe legate de un anumit domeniu.

Membrii unei comunități de practică sunt de obicei fie practicieni, fie experți într-un domeniu comun de lucru.

COP încurajează circulația liberă a informațiilor între membrii săi în ideea de a face schimb de cunoștințe, bune practici, de a rezolva probleme și de a crea oportunități reciproc avantajoase în domeniul specific.

elderly-person-children-holding-plant-scaled.jpg

AGREEN COMUNITATE DE PRACTICA

Comunitatea de practică AGREEN este un grup de profesioniști din regiunea Mării Negre care împărtășesc interes și expertiză în dezvoltarea tuturor aspectelor agriculturii inteligente din punct de vedere climatic în Bazinul Mării Negre (BSB).

Comunitatea AGREEN a fost înființată de partenerii proiectului AGREEN și reunește cercetători, practicieni, antreprenori și producători individuali, precum și organizațiile lor sectoriale sau de afaceri care le reprezintă interesele (cum ar fi: camere, cooperative, asociații etc.).

Comunitatea AGREEN este reprezentată în fiecare țară din proiect prin punctul său național de contact. Asemenea puncte de contact sunt stabilite în Bulgaria, România, Turcia, Georgia, Armenia și Grecia și acestea sunt susținute de coordonatorii COP și membrii Comunității (experți, numiți de partenerii de proiect care au fost implicați în dezvoltarea rezultatelor cheie ale proiectului).

ACTIVITĂȚI ALE COMUNITĂȚII DE PRACTICĂ AGREEN

icon-general-public.png

Coordonarea cooperării transnaţionale între experţii care dezvoltă rezultatele proiectului

icon-general-public.png

Promovarea agriculturii climatice inteligente la nivel regional, național și internațional

icon-general-public.png

Activități de cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii climatice-smart în BSB

icon-general-public.png

Elaborarea modelelor de culturi climatice inteligente pentru BSB

icon-general-public.png

Sprijinirea platformei de internet AGREEN pentru legătura și promovarea producătorilor implicați în conservarea și agricultura durabilă din BSB

icon-general-public.png

Elaborarea și livrarea unui curs de formare „Antreprenoriat pentru o agricultură inteligentă din punct de vedere climatic în BSB”

og-objectives.jpg

AGREEN Community of practice
Contact Points

CDE Codul de etică

CONTACT