ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐ Bulgaria

ԷԼԵՆԱ ԿՈՍՏԱԴԻՆՈՎԱ

Որակավորումը Միջազգային նախագծերի փորձագետ, ունի հարուստ փորձ ցանցաստեղծման ու դրանց պահպանման, համագործակցություն հաստատելու եւ բիզնես գաղափարների մշակման գործում շահակիցներին աջակցության բնագավառներում։

Կրթությունը՝ Ֆինանսների եւ հաշվապահության մագիստրոս
Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ.՝ +359 58 655 626

ՎԻՈԼԵՏԱ ԴԻՄԻՏՐՈՎԱ-ՆԱՅԴԵՆՈՎԱ

Որակավորումը Նախագծի կառավարիչ ավելի քան 15 տարվա փորձով։

Կրթությունը Հանրային վարչարարության բակալավր

Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ.՝ +359 58 655 626

COP Members

ՊՐՈՖ. ՎԵՍԵԼԻՆ ԲԼԱԳՈԵՒ, Գ․Թ․

Մասնակցել է Տարածաշրջանային ապրանքանիշի եւ բրենդինգային ռազմավարության նախագծի մշակմանը։

Որակավորումը Ճարտարագետ-մեխանիկ՝ CAD-ի փորձով, ապրանքների դիզայն եւ մշակում՝ նյութերի մեխանիկական հատկանիշների գնահատման գործնական փորձով։ Փորձառու է հետազոտական նախագծերի կառավարման եւ գնահատման բնագավառներում։

Կրթությունը՝ Գ․Թ․ մարկետինգի գծով, Սոֆիայի տեխնիկական համալսարան, Բուլղարիա․ կառավարման մագիստրոս, Սոֆիայի տեխնիկական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկայի մագիստրոս, Սոֆիայի տեխնիկական համալսարան եւ Բուխարեստի համալսարան, Ռումինիա․ մեքենաշինության բակալավր, Սոֆիայի տեխնիկական համալսարան։

Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ․՝ —

ԴՈՑԵՆՏ ԴԵՍԻՍԼԱՎԱ ԴԻՄԻՏՐՈՎԱ, Գ․ Թ․

Մասնակցել է Մեծածախ եւ մանրածախ առեւտրի լոգիստիկ կենտրոնների գույքագրումը գյուղատնտեսական արտադրանքի հարակայուն առաքման բնագավառում փաստաթղթի մշակմանը։

Որակավորումը Հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների (ներառյալ տվյալների հավաքումը, ենթակարգումը, վերլուծությունը եւ/կամ մեկնաբանումը) փորձ կենսաբազմազանության (ներառյալ սննդամթերքի բազմազանությունը), բույսերի բազմազանության, էկոհամակարգերի, էթնոբուսաբանության եւ այլ բնագավառնեւում՝ որպես Բոլղարիայի գիտությունների ակադեմիայի Կենսաբազմազանության եւ էկոհամակարգերի հետազոտության ինստիտուտի դոցենտ (IBER-BAS) եւ մասնակցություն ազգային ու միջազգային հետազոտական նախագծերի, այդ թվում՝ դաշտային հետազոտությունների կազմակերպում եւ անցկացում։ Գիտական հրապարակումների հեղինակ եւ համահեղինակ։

Կրթությունը՝ Կենսաբանության մագիստրոս, բուսաբանության դոկտոր, բուսաբանության դոցենտ IBER-BAS-ում՝ 30 տարվա փորձով։

Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ․՝

ՑՎԵՏԱՆ ՀՐԻՍՏՈՎ, Գ․Թ

Մասնակցել է համացանցային հարթակի մշակմանը

Որակավորումը համակարգչային ցանցերի սպասարկում Համակարգչային համակարգերի եւ տեխնոլոգիաների բաժանմունքում եւ ցանցահենք ծրագրակազմերի մշակում Ռուսեի «Անգել Կանչեւ» համալսարանում

Կրթությունը՝ համակարգչային համակարգերի եւ տեխնոլոգիաների դոկտորի աստիճան, համակարգչային համակարգերի եւ տեխնոլոգիաների մագիստրոսի աստիճան

Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ.՝ +359 58 655 626

ՀՐԻՍՏՈ ՍՏՈՅԱՆՈՎ, Գ․ Թ

Մասնակցել է Մշակաբույսերի հետազոտական մոդելների (Բուլղարիա) մշակմանը։

Որակավորումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ընտրասերման եւ մշակման համար հետազոտությունների եւ մեդելների մշակման փորձ, ներառյալ 4 տարվա փորձնական աշխատանքները՝ որպես Գեներալ Տոշեւո քաղաքի Դոբրուջայի գյուղատնտեսական ինստիտուտի ասիստենտ եւ գլխավոր ասիստենտ․ կանխատեսումների եւ մեթոդների մշակում բերքատվության եւ դրա բաղադրիչների բարձրացման եւ շրջակա միջավայրին տնկարկների արձագանքը․ մշակաբույսերի մշակության զանազան տեխնոլոգիաների եւ մոդելների դիտարկման, վերլուծության եւ կիրառման փորձ, այդ թվում՝ դաշտային գիտափորձեր ԴԳԻ-ում որպես գլխավոր ասիստենտ աշխատած ժամանակ։ Գիտական հրապարակումների հեղինակ եւ համահեղինակ։

Կրթությունը Բույսերի պաշտպանության մագիստրոս, սերմերի եւ տնկանյութի արտադրության մագիստրոս, հաշվապահության եւ վերահսկողության գծով մագիստրոս,  գիտության դոկտոր՝ «Մշակաբույսերի ընտրասերում եւ սերմերի արտադրություն» մասնագիտության գծով։

Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ․՝

ԷՄԻԼ ՊԵՆՉԵՒ

Մասնակցել է Մշակաբույսերի հետազոտական մոդելների (Բուլղարիա) մշակմանը։

Որակավորումը հացահատիկի եւ տեխնիկական մշակաբույսերի ընտրասերման եւ մաթեմատիկական մոդելավորման գծով հետազոտողի ավելի քան 38 տարվա փորձ Դոբրուջայի գյուղատնտեսական ինստիտուտում (Գեներալ Տոշեւո)․ մասնագիտական փորձ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրության եւ վարքագծի հետազոտության, ուսումնասիրությունների, մոդելավորման, վերլուծության եւ կանխատեսման բնագավառներում՝ որպես ԴԳԻ պրոֆեսոր եւ իր սեփական գիտական գործունեության ընթացքում, այդ թվում՝ որպես մշակաբույսերի արտադրության մաթեմատիկական մոդելավորման ոլորտում գիտական հրապարակումների հեղինակ։

Կրթությունը գիտության դոկտոր՝ ընդհանուր գյուղատնտեսության բնագավառում, մաթեմատիկական մոդելավորման պրոֆեսոր, դաշտային բույսերի աճեցման մասնագետ․

Կապ
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ․՝

ԴԻԱՆԱ ՎԱԼՉԱՆՈՎԱ

Մասնակցել է ԿԽԳ-ում ձեռներեցության վերապատրաստման դասընթացի մշակմանը

Որակավորումը՝ «Ռայկո Ցոնչեւ» մասնավոր ավագ դպրոցի տնօրենի տեղակալ

Ուսումնական պլանների կազմող՝ կրթության կառավարման ոլորտի հսկայական փորձով։ Ծրագրերի տնօրեն եւ ուսումնամեթոդական խորհրդի անդամ ՄԿՈՒ կենտրոնում։

Կրթությունը պատմաաշխարհագրական գիտությունների մագիստրոս, հետբուհական որակավորում կրթության կառավարման ոլորտում

Կապ 
Էլփոստ՝ dabs.projects@gmail.com
Հեռ․՝

ՄԻԱՑՆԵԼ