контактни точки румъния

Координатор на практикуващата общност

Ирина Моисе

Специализация:

Инженер, доцент и преподавател в Университета Овидий в Констанца, Румъния.

Инженер агроном, педолог, опит в почвогенезис, почвена таксономия, подхранване на растенията, оценка на земята, екологична реконструкция на деградирали земи. Има опит в управлението и оценката на изследователски проекти.

Контакти:

Е-поща: moise.iduoc@gmail.com, proiectagreen@gmail.com

членове на практикуващата общност

Ромео Мъгирдичан

Принос в разработването на Проучване за осъществимост и база данни (Румъния)

Специализация: Инженер по електроника и телекомуникации и инженер-агроном с богат опит в областта на промишлената и селскостопанската автоматизация, комуникационните и GPS технологии, оборудване, използвано в прецизното земеделие. 20-годишен опит в едри култури, зърнени и технически растения, както и зеленчукопроизводство и овощарство.

Контакти:

Е-поща:

magro12345@yahoo.com,

romeo.consultanta@gmail.com,

proiectagreen@gmail.com

Валентина Михаела Помазан

Принос в разработването на План за регионален бранд и брандинг стратегия и Обучителен курс Предприемачество за климатоустойчиво земеделие“

Специализация: Машинен инженер с опит в CAD, проектиране и разработка на продукти, заема длъжността професор в Университета Овидий в Констанца от 2009 г.

Независим експерт за Европейската комисия от 2007 г. Главен изследовател за изследователски проекти на национално и европейско ниво.

Контакти:

Е-поща: vpomazan@yahoo.com, proiectagreen@gmail.com

Зоя Префац

Принос в разработването на Идентифициране и проучване на логистичните центрове за търговия на едро и дребно със земеделска продукция, произведена по климатоустойчив начин (Румъния)

Специализация: Доцент, от 2016г.- до момента, Факултет по природни и селскостопански науки на Университета Овидий в Констанца, преподавател, Факултет по природни и селскостопански науки на Университета Овидий в Констанца. Асистент 2002 – 2007г., катедра География на Факултета по природни и селскостопански науки на Университета Овидий в Констанца и преподавател по география, 1997 – 2002 г.

Образование: Бакалавър (1997 г.) – География, Университет в Букурещ, Географски факултет (Румъния), Магистър (2000 г.) – Интегриран мониторинг на водните ресурси, Технически университет по строителство на Букурещ, Факултет по хидротехника. Международно лятно училище-2003 г.- Опасности за околната среда и устойчиво развитие в планинските райони, Географски институт на Румънската академия.

Докторантура (2010 г.)- География. Теза: Динамика на хълмовете от водосбора Рамна, Университет в Букурещ, Географски факултет.

Контакти:

Е-поща:

prefac.zoia@gmail.com,

zoiaprefac@yahoo.co.uk,

proiectagreen@gmail.com

Ирина – Юлия Лучиачи Помазан
Експерт за поддръжка на AGREEN онлайн платформа

Завършва университета Teesside през 2018 г. – бакалавърска степен по компютърна анимация и визуални ефекти. Работилa е като 3D моделиер и рендерист за Moare Studio през 2018-2019 г., графичен и уеб дизайнер на свободна практика от 2018 г. до момента, интериорен дизайнер на свободна практика от 2019 г.
Работи в областта на дизайна на социални медии, уеб и печат. Владее Adobe Photoshop, Rhino 5, Vray, Adobe Illustrator.

Контакти:

Е-поща: irinalucaci10@gmail.com, proiectagreen@gmail.com

Тел.: +40 720 367 860

Симона Мариана Прикоп

Експерт за поддръжка на на AGREEN онлайн платформа

Специализация: Инженер-агроном, професионален опит в селскостопанските изследвания в областта на фитопатологията, полевите растителни технологии, семепроизводството на култури и преподавател във Факултета по природни и селскостопански науки на Университета „Овидиус“ в Констанца, Румъния. Опит в изследователски проекти.

Контакти:

Е-поща: simona.pricop@yahoo.com, proiectagreen@gmail.com

Тел.: +40771690056

свържете се с нас