контактни точки грузия

Мариам Джорджадзе

Експертиза: Експертиза: биологично земеделие, екология, биосигурност, биоразнообразие в земеделието, развитие на селските райони и научни изследвания в областта на земеделието за развитие.
Институционално укрепване и развитие, устойчив поминък, развитие на малки и средни предприятия, професионално образование и обучение, организиране на земеделски групи и мобилизиране и развитие на общността.
Образование: Магистър по биология и химия със специализация по биофизика (1983 г.), следдипломни курсове по биофизика (1990 г.) от Тбилиския държавен университет
Над 20 години професионален опит в управлението на неправителствени организации
Контакти:
Имейл: director@elkana.org.ge

членове на практикуващата общност

Иракли Джавахишвили

Принос за разработването на проучване за осъществимост и база данни (Грузия), проект за регионална марка и стратегия за брандиране и курс за обучение по предприемачество в климатоустойчивото земеделие.
Образование: Магистърска степен по право със специализация по общо право (2007 г.)
Предистория: Повече от 25 години професионален опит в областта на бизнес развитието, маркетинга.
Контакти:
Имейл:
biomarketing@elkana.org.ge

Мариам Абусеридзе

Принос за разработването на Опис на логистичните центрове за търговия на едро и дребно с устойчиво доставени селскостопански продукти (Грузия)
Предистория: Четиригодишен опит в областта на научните изследвания в селското стопанство.
Образование: Магистър по агрономство (2020 г.)
Контакти:
Имейл: head_bioextension@elkana.org.ge

Бенджамин Мемарнишвили

Принос за разработването на модели на изследователски култури (Грузия)
Предистория: Над 30 години професионален опит в областта на селското стопанство, включително академични изследвания и практически опит в отглеждането на култури.
Образование: Доктор на селскостопанските науки, специалност „Селекция и семепроизводство“ (1990 г.)
Контакти:
Имейл: bioextension@elkana.org.ge

Арчил Шашвиашвили

Експерт за поддръжка на интернет платформата AGREEN

За контакти:
Имейл: it@elkana.org.ge

свържете се с нас