Εταίροι Έργου

Κοινοπραξία Έργου

Το πρόγραμμα AGREEN είναι μία συμμετοχική πρωτοβουλία 6 Οργανισμών<br /> από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη Γεωργία, την Αρμενία και την Ελλάδα, εκ των οποίων εκπαιδευτικά ιδρύματα που ηγούνται<br /> στην εφαρμοσμένη έρευνα για τη γεωργία και την αγροτική οικονομία,<br /> ένας οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων και ένας κλαδικός οργανισμός:

bg_1.png
cover-bg.jpg

Ένωση Dobrudzha Agrarian and Business School (DABS), Βουλγαρία

Η ένωση “Dobrudzha Agrarian and Business School” (DABS) είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2004 από αναγνωρισμένους ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και οργανισμούς επιχειρήσεων....

Διαβάστε περισσότερα

bg_3.png
cover-ro.png

Το Πανεπιστήμιο της Κονστάντζας ``Ovidius`` (University of Constanta, OUC), Ρουμανία

Το Πανεπιστήμιο Ovidius είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1961 και βρίσκεται στην Κωνστάντζα. Το 1990 έγινε διεπιστημονικό πανεπιστήμιο με προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά ...

Διαβάστε περισσότερα

bg_3.png
cover-tr.png

Tekirdag Namık Kemal University (T-NKU), Τουρκία

Ως ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 2006, το Tekirdağ Namık Kemal University προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής και επιστημών υγείας, οικονομικών και κοινωνιολογίας, ξένων γλωσσών και λογοτεχνίας, αθλητικής εκπαίδευσης και καλών τεχνών...

Διαβάστε περισσότερα

bg_4.png
cover-ge.jpg

Σύλλογος Βιολογικής Γεωργίας Elkana (Elkana), Γεωργία

Ο σύλλογος Βιολογικής Γεωργίας Elkana, λειτουργεί ως μη κυβερνητική γεωργιανή οργάνωση που ιδρύθηκε το 1994...

Διαβάστε περισσότερα

bg_5.png
cover-ar.jpg

Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Αγροτική Οικονομία (ICARE), Αρμενίας

Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Αγροτική Οικονομία (ICARE) είναι μια Αρμενική μη κυβερνητική και μη εμπορική οργάνωση που ιδρύθηκε στο Yerevan της Αρμενίας τον Απρίλιο του 2005 από το Πανεπιστήμιο A&M του Τέξας...

Διαβάστε περισσότερα

cover-gr.png

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ανατολική Α.Ε.), Ελλάδα

Η Ανατολική Α.Ε. δρα ως Κέντρο για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης...

Διαβάστε περισσότερα